Jan Willem Cornelis Tellegen

Tellegen

Wim Lavooij (stedenbouwkundige) presenteert zijn kandidaat: Jan Willem Cornelis Tellegen (1859-1921), sociaal liberaal in hart en nieren. Tien jaar is Tellegen Directeur Gemeentewerken Arnhem en heeft in die tijd belangrijke zaken gerealiseerd, zoals de aanleg van riolering en de sanering van Klarendal. Als bestuurslid van Openbaar Belang maakt hij bovendien een stadsplan voor Lombok en Klarendal en bouwt er woningen. Maar vooral zorgt hij ervoor dat het park Sonsbeek niet aan krottenbouw wordt geofferd en voor een deel voor recreatie wordt bestemd. Na Arnhem vertrekt hij in 1901 naar Amsterdam en wordt daar in 1915 burgemeester waar hij samen met wethouder F. Wibaut betere behuizing voor arbeiders realiseert in de Amsterdamse School stijl. Door de introductie van erfpacht kunnen de grondprijzen laag blijven zodat er veel geld kan gaan naar de woningbouw. Tellegen sterft in het harnas in 1921. Wim besluit zijn betoog met de opmerking: ‘Dat we hier op deze plaats in het Sonsbeekpark samenzijn hebben we aan Tellegen te danken. Tellegen mijn man, mijn held.’

Bekijk hier de nominatie van Wim Lavooij.