Sir Philip Sidney

philipsidney

Sir Philip Sidney (1554–1586) was een prominent figuur in Engeland ten tijde van Elizabeth I. Sidney werd op 30 november 1554 geboren in Penshurst Castle in het graafschap Kent als oudste zoon van Sir Henry Sidney en Lady Mary Dudley.

Hij ontwikkelde zich tot een geliefd hoveling van koningin Elisabeth I die hem verschillende diplomatieke missies toevertrouwde. Zo bezocht Sidney tevergeefs Heidelberg om de mogelijkheden tot een protestants bondgenootschap te onderzoeken. Hij schreef in 1578 een ‘masque’, getiteld The Lady of May, ter gelegenheid van het bezoek van de koningin aan Leicester House. In hetzelfde jaar verliet hij het hof na een ruzie met de graaf van Oxford en ging bij zijn zuster Mary wonen waar hij zijn Arcadia schreef.

Sidney werd in 1582 geridderd en trouwde datzelfde jaar met Frances Walsingham. In 1585 kwam Sidney in het gevolg van de graaf van Leicester naar de Nederlanden. Hij kreeg de functie van gouverneur van Vlissingen en was betrokken bij de strijd tegen de Spanjaarden in Axel.

Op 22 september 1586 nam Sidney deel aan de Slag bij Zutphen. Bij een aanval op een konvooi van Spaanse hulpgoederen raakte Sidney gewond in zijn dij. Met een boot werd hij overgebracht naar Arnhem, dat op dat moment in Staatse handen was. Een maand lang verzorgde de familie Van Gruithuizen hem in hun woning in de Bakkerstraat. Helaas ontwikkelde zich bij Sidney wondkoorts, waaraan hij op 17 oktober 1586 overleed. Zijn lichaam werd naar Engeland overgebracht waar het een half jaar later onder overweldigende belangstelling officieel ter aarde werd besteld in Saint Paul’s Cathedral te Londen. Koningin Elisabeth zei dat jaar dat zij het leven van Sir Philip Sidney ’terug zou willen kopen met vele miljoenen’.

De strook

De kantstrook is geplaatst voor de gevel van Bakkerstraat 68. De inscriptie op de kantstrook luidt:

In dit huis overleed op 17 oktober 1586 *Sir Philip Sidney* Engels dichter, diplomaat en krijgsman, aan zijn verwondingen opgelopen in de slag bij Zutphen. Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid.

Op 17 oktober 2011 onthulde burgemeester Krikke van Arnhem en Philip John Aldernon Sidney, 2nd Viscount de L’Isle, de huidige bewoner van Penshurst Place en verre verwant van Sir Pilip Sidney deze kantstrook.

Financiële ondersteuning

Vele donaties uit binnen- en buitenland bekostigden deze kantstrook. Met name de volgende personen en instanties hebben bijgedragen:
leden van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, Arnhem
Philip John Aldernon Sidney, 2nd Viscount de L’Isle, Penshurst Place, U.K.
Stichting De Roos-Gesink, Zelhem
Philip Sidney BV, Haarlem