Sir Philip Sidney

philipsidney

Sir Philip Sidney (1554–1586) was een prominent figuur in Engeland ten tijde van Elizabeth I. Hij was Sidney werd op 30 november 1554 geboren in Penshurst Castle in het graafschap Kent als oudste zoon van Sir Henry Sidney en Lady Mary Dudley.
Sidney ontwikkelde zich tot een geliefd hoveling van koningin Elisabeth I en verschillende diplomatieke missies werden aan hem toevertrouwd. Hij bezocht tevergeefs Heidelberg om de mogelijkheden tot een protestants bondgenootschap te onderzoeken. In 1578 schreef hij een ‘masque’, getiteld The Lady of May, ter gelegenheid van het bezoek van de koningin aan Leicester House. In hetzelfde jaar verliet hij het hof na een ruzie met de graaf van Oxford en ging bij zijn zuster Mary wonen waar hij zijn Arcadia schreef.
In 1582 werd hij geridderd en trouwde Frances Walsingham. In 1585 kwam Sidney in het gevolg van de graaf van Leicester naar de Nederlanden. Hij werd gouverneur van Vlissingen en was betrokken bij de strijd tegen de Spanjaarden in Axel.
Op 22 september 1586 nam Sidney deel aan de Slag bij Zutphen. Bij een aanval op een konvooi van Spaanse hulpgoederen werd Sidney geraakt in zijn dij. Met een boot werd hij overgebracht naar Arnhem, dat op dat moment in Staatse handen was. Een maand lang werd hij verzorgd door de familie Van Gruithuizen in hun woning in de Bakkerstraat. Helaas ontwikkelde zich bij Sidney wondkoorts, waaraan hij op 17 oktober 1586 overleed. Zijn lichaam werd naar Engeland overgebracht waar het een half jaar later onder overweldigende belangstelling officieel ter aarde werd besteld in Saint Paul’s Cathedral te Londen. Koningin Elisabeth zei dat jaar dat zij het leven van Sir Philip Sidney ‘terug zou willen kopen met vele miljoenen’.

De strook

De kantstrook is geplaatst voor de gevel van Bakkerstraat 68. De inscriptie op de kantstrook luidt:

IN DIT HUIS OVERLEED OP 17 OKTOBER 1586 * SIR PHILIP SIDNEY * ENGELS DICHTER, DIPLOMAAT EN KRIJGSMAN, AAN ZIJN VERWONDINGEN OPGELOPEN IN DE SLAG BIJ ZUTPHEN. HIJ GAF ZIJN LEVEN VOOR ONZE VRIJHEID

De strook is op 17 oktober 2011 onthuld door burgemeester Krikke van Arnhem en Philip John Aldernon Sidney, 2nd Viscount de L’Isle, de huidige bewoner van Penshurst Place en verre verwant van Sir Pilip Sidney.

Financiële ondersteuning

De strook werd bekostigd door vele donaties uit binnen- en buitenland. Met name hebben de volgende personen en instanties bijgedragen:
leden van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, Arnhem
Philip John Aldernon Sidney, 2nd Viscount de L’Isle, Penshurst Place, U.K.
Stichting De Roos-Gesink, Zelhem
Philip Sidney BV, Haarlem