De renovatie van Malburgen

Lezing door ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens.

Met een eerste aanzet rond 1900 in Engeland, kwam kort voor de oorlog in vele landen van Europa, ook Nederland, de zgn. tuinstadgedachte tot ontwikkeling, waarbij de verstopte en overbevolkte binnensteden een uitweg moesten zoeken buiten de binnenstedelijke grenzen.

Zo werd in 1935 besloten dat Arnhem slechts ten zuiden van de Rijn kon worden uitgebreid en werd door de architecten/stedenbouwkundigen Grandpré Molière en Verhagen de tuinstad Malburgen ontworpen. Slechts een kleine honderdtal huizen werd voor de oorlog gebouwd. Tijdens de slag om Arnhem zijn deze eerste huizen verwoest. Het merendeel van de oorspronkelijke bebouwing is van na de oorlog.

In 2008 werden wij gevraagd toe te treden tot het Kwaliteitsteam Malburgen. Dit zgn. Kwaliteitsteam bestond uit 2 onafhankelijke leden: de  stedenbouwkundige Herman Mens als supervisor en ikzelf, Dick van Ouwerkerk, als architect , verder een stedenbouwkundige van de Gem. Arnhem en wanneer gewenst aangevuld met een landschapsarchitect van de Gemeente. Dit team is in 2003 opgericht door de Gemeente samen met de Stichting Volkshuisvesting om de stadsvernieuwing in de Malburgen te begeleiden.

Malburgen werd in het zogenaamde Ontwikkelingsplan Malburgen uit 2003 verdeeld  in Malburgen-Oost, met daarin 11 deelgebieden, en Malburgen-West. Door het slopen van met name verouderde portiekflats is ruimte gekomen voor nieuwe buurten met ongeveer 800 nieuwe huizen , waarvan 20% in de huur- en 80% in de  koopsector. Veel water en groen zijn in de wijk gekomen en er is aansluiting gezocht tussen bestaande en nieuwe woningen. Een deel van de woningen is in de traditionele architectuur met baksteen en rode daken.

In het westelijk deel staan voornamelijk woningen met een moderne uitstraling.

Oude schoolgebouwen en gebouwen voor zorgvoorzieningen zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats is de nieuwbouw van de Spil gekomen, een multifunctioneel wijkcentrum met 2 scholen, kinderdagverblijf, wijkcentrum en sportzaal. In een bestaande kerk werd een moskee gevestigd. Ook de winkelvoorzieningen werden in deze periode opgeknapt.

Het oorspronkelijk achter een brede groene  dijkzone verscholen Malburgen heeft met de bouw van het eerste deel van een kleine reeks middelhoge duotorens  en andere dijkbebouwing inmiddels een gezicht naar de stad gekregen. De uitvoering van het herstructureringsplan heeft meer dan tien jaar geduurd en het is aan u om te beoordelen of het een succes is geweest. Ondergetekenden zijn ervan overtuigd, dat een verpauperd stadsdeel een frisse nieuwe uitstraling heeft gekregen en dat de bewoners enthousiast zijn over het resultaat.

Als vervolg op deze lezing organiseert Prodesse op 13 oktober 2018 een excursie naar Malburgen.