Najaarsexcursie naar Malburgen

Het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur nodigt u van harte uit voor de najaarsexcursie van onze vereniging. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 13 oktober, 14:00-17:00 uur, en heeft het onderwerp:

De renovatie van Malburgen 2003 – 2013

Door het slopen van met name verouderde portiekflats kwam ruimte voor nieuwe buurten met ongeveer 800 nieuwe huizen. De wijk wordt nu gekarakteriseerd door veel water en groen en er is aansluiting gezocht tussen bestaande en nieuwe woningen. Oude schoolgebouwen en gebouwen voor zorgvoorzieningen zijn vervangen door “De Spil”, een multifunctioneel wijkcentrum. Het oorspronkelijk achter een brede groene dijkzone verscholen Malburgen heeft met de bouw van een kleine reeks middelhoge duotorens en andere dijkbebouwing een gezicht naar de stad gekregen.

De excursie bestaat uit een rondrit met een bus door Malburgen. De excursieleiders, ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens, waren beide leden van het Kwaliteitsteam Malburgen dat de renovatie van Malburgen heeft begeleid. Zij zullen in de bus duidelijk maken wat er van de toenmalige renovatieplannen inmiddels is gerealiseerd. Rond 15:30 wordt u koffie en thee aangeboden.

Op vrijdagavond 28 september geven ir. Dick van Ouwerkerk en ir. Herman Mens tevens een lezing in De Molenplaats over de renovatie van Malburgen in de jaren 2003 – 2013.

Het belooft weer een spannende excursie te worden! Meldt u zich snel aan want de plekken zijn beperkt.

  • Tijd: 14:00-17.00 uur
  • Vervoer: per touringcar
  • Start en einde: Molenplaats, Arnhem
  • Kosten: 10 euro per persoon, gelieve over te maken op rekening NL61 INGB 0000884435 t.n.v. Prodesse Conamur, onder vermelding van ‘najaarsexcursie’.
  • Ieder Prodesse lid mag een introducé meebrengen. Introducés betalen hetzelfde bedrag.

Aanmelding tot 6 oktober en vragen: Sophie Elpers, sophie.elpers@meertens.knaw.nl, tel. 0612629638