Meer over ons

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Margreet van Gastel: voorzitter
 • Wim Verheggen: penningmeester en ledenadministratie
 • Jos Huver: secretaris
 • Sophie Elpers: excursies

Barbara Peters is aspirant bestuurslid.

De lezingen worden georganiseerd door Klaas Schreuder.

vacature voor: PR, website en social media

 

De redactie van arnhems Historisch tijdschrift bestaat uit:

 • Menno Potjer (hoofdredacteur)
 • Lyke Bosma
 • Maarten Gubbels
 • Stef Ketelaar
 • René Nijhof
 • Ferry Reurink
 • Peter Wouters (ook beeldredactie)

Het genootschap Prodesse Conamur, opgericht op 15 oktober 1792, heeft als doel de beoefening van geschiedenis en oudheidkunde met betrekking tot Arnhem, en verspreiding van de kennis daarvan. Het wil stelt zich ten doel de historische kennis van Arnhem in de meest ruime zin te bevorderen. Daartoe worden verschillende vaste activiteiten ondernomen:
Zo worden jaarlijks jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd, zoals zeven lezingen (steeds op de laatste vrijdag van de maand) en twee excursies (in het voorjaar en in het najaar) georganiseerd.
Alleen voor leden zijn de digitale nieuwsbrief en het Arnhems Historisch Tijdschrift. Tien maal per jaar komt de digitale nieuwsbrief uit met Arnhems historisch nieuws in brede zin; ieder kwartaal verschijnt een nieuwe editie van het AHT.
De Prodesseprijs is er voor scholieren die een werkstuk over een aspect van de geschiedenis van Arnhem hebben gemaakt.
Jaarlijks doet Prodesse mee aan de Maand van de Geschiedenis met een speciale Arnhemse invalshoek.
Maar ook wanneer naar het idee van de vereniging het historisch erfgoed van Arnhem gevaar loopt, komt Prodesse in het geweer.

Daarnaast ontwikkelt zij ook andere meer kortlopende activiteiten. Veelal zal daarvoor samenwerking met derden worden gezocht. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn het doen herleven van de Dag van de Arnhemse Geschiedenis, een lezing in samenwerking met de Volksuniversiteit organiseren, samen met de gemeente en het in Arnhem actieve Gilde een inburgeringscursus opzetten, de boekenreeks Arnhemse Geschiedenissen uitbouwen. De activiteiten die op dit moment ondernomen worden, vindt u terug op de homepage van de site.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u (nadat ze zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering) onder “Verslagen”.

Kortom, een vereniging die het waard is om nader kennis mee te maken!