Werkgroepen

Binnen Prodesse zijn soms groepen actief die specifieke werkzaamheden verrichten. Op deze pagina staan er enige genoemd. Vaak gaat het dan om archiefonderzoek, maar ook andere activiteiten zijn mogelijk.
Als u interesse heeft om zo’n specifieke activiteit te organiseren of er aan mee te doen, dan hoort het bestuur van Prodesse dat graag. U kunt dan mailen naar prodesseconamur@gmail.com.