Lid worden

Het is aantrekkelijk om lid te worden van Prodesse.
Als lid ontvangt u 10 keer per jaar de digitale nieuwsbrief en 4 keer per jaar het Arnhems Historisch Tijdschrift. Bovendien kunt u mee met excursies en kunt u 6-7 keer per jaar gratis naar een lezing.

Het lidmaatschap kost € 30 per jaar voor een individu. Wilt u met uw hele gezin de activiteiten bezoeken dan betaalt u € 35 voor een gezinslidmaatschap. U krijgt als gezinsleden wel maar één tijdschrift en op één adres de nieuwsbrief.
Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari van het huidige of komende jaar. Opzeggingen dienen vóór 1 december te geschieden.

Voor jongeren tot 25 jaar is er een speciaal jongerenlidmaatschap. Dat kost 15 euro per jaar en biedt dezelfde activiteiten en voordelen als een ‘gewoon’ lidmaatschap.

U kunt zich als lid aanmelden
• via e-mail door een bericht te sturen aan ledenadministratie@prodesse.nl
• of door een brief te sturen aan de ledenadministratie, t.a.v. dhr. W. Verheggen, Postbus 92, 6800 AB Arnhem
Vermeld in beide gevallen uw naam (namen in geval van een gezinslidmaatschap), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het jongerenlidmaatschap hebben we ook een geboortedatum nodig. Geef ook aan wanneer u het lidmaatschap wilt laten ingaan en of u een gezinslidmaatschap of jongerenlidmaatschap wenst.