Vragen

 • Volkspetitionnement op Vele Handen

  VeleHanden.nl is een online platform waarop archieven en musea scans of foto’s kunnen aanbieden, zodat de crowd, ‘het grote publiek’, deze beter toegankelijk kan maken. Het gaat veelal om het intypen van tekst die in handschrift op de gepresenteerde scans te lezen is. Het lezen van het oude handschrift kan ook op de site velehanden.nl […]

  Lees verder
 • Project Topografische Namen Arnhem

  Het Kadaster beheert een bestand dat ze Basisregistratie Topografie noemen. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken. Ook van Arnhem zijn er kaarten waar de namen van waterwegen, gebouwen, geografische en functionele gebiedsnamen in zijn te vinden. Het Kadaster heeft de […]

  Lees verder
 • Wie kent tekenaar Peter Visser?

  Een projectgroep met leden van Oudheidkundige Kring Voorst en historische vereniging Ampt Epe doet onderzoek naar de 19de eeuwse schilder Peter Visser (van beroep ‘verwer’). Hij maakte tussen 1850 en 1860 tientallen dorpsgezichten en afbeeldingen van boerderijen op de Oost-Veluwe, Salland en de Achterhoek. Hij woonde toen in Elburg / Oene (bij Epe). Rond 1860 verhuisde […]

  Lees verder
 • Slagerij Speijers: wie weet meer?

  Edwin Speijers uit Ede vraagt zich af of iemand meer weet over zijn betovergrootvader en overgrootvader en hun beroep van vleeshouwer, slager en slagerij aan de Spijkerstraat 68 (en ook aan de Oude Klarendalsche weg 29) in Arnhem. Toelichting: “Mijn betovergrootouders zijn Gerrit Speijers, geboren 13-11-1847 te Driel, overleden op 19-03-1913 te Arnhem. Hij is […]

  Lees verder