Kinder- en jeugdzorg in Nederland: kinderarts Christine Bader (1878-1965) en het Irene KinderZiekenhuis

Arnhem had een belangrijke rol in de eerste ontwikkeling van de kinder- en jeugdzorg in Nederland. Aan de hand van een Arnhemse kinderarts en het Arnhemse kinderziekenhuis zal dit belicht worden.

Kinderarts Christine Bader (1878-1965) stond begin vorige eeuw aan de basis van de  zuigelingen- en kleuterzorg in Arnhem en was de oprichtster van het eerste dagverblijf voor kleuters in Nederland.

Het Irene KinderZiekenhuis, ontstaan in 1881 als KinderZiekenhuis Arnhem, kreeg in 1939 haar nieuwe naam na de geboorte van prinses Irene. Dit was in de traditie van de andere Nederlandse kinderziekenhuizen, zoals het Emma in Amsterdam, Wilhelmina in Utrecht en Beatrix in Groningen. Uiteindelijk is het Irene kinderziekenhuis opgegaan in het huidige Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

De spreker is Wim Brussel, gepensioneerd kinderarts-neuroloog in Rijnstate en bestuurslid van de Christine Bader Stichting. Deze stichting ondersteunt onderzoek ten behoeve van het zieke kind. Bovendien richt de stichting zich op onderzoek naar jonge kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd of verstoord zijn.